UPRATOVACIE SLUŽBY

Spoločnosť C.E.G.A. Services, s r.o., zabezpečuje technickú správu objektu, kompletný záhradnícky, údržbársky, upratovací a čistiaci servis. Sídlo spoločnosti je v Bratislave, pokrytie kompletného servisu v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Spoločnosť C.E.G.A. Services, s r.o. je sesterskou spoločnosťou bezpečnostnej agentúry CENTRAL EUROPEAN GUARD ADMINISTRATION, s.r.o., u väčšiny klientov dodávajú komplexný balík služieb potrebných pre bezpečný a bezproblémový chod ich pracovísk, prevádzok a ostatných objektov .


Spoločnosť C.E.G.A. Services, s r.o. zabezpečuje služby v rozsahu:
 
 • technická správa budov,
 • čistiace a upratovacie práce administratívnych budov, kancelárií, obchodných a obslužných  priestorov, skladov, garáží a exteriérov,
 • záhradnícke práce,
 • elektroinštalatérske práce,
 • vodoinštalatérske práce,
 • stolárske práce,
 • pravidelné upratovanie výrobných a skladových priestorov priemyselných prevádzok,
 • generálne jednorazové upratovania.


V našej ponuke sú aj výkony špeciálnych prác:
 
 • upratovanie po maľovaní a stavebných prácach,
 • umývanie okien a výkladov,
 • tepovanie a pranie kobercov,
 • dodávky a montáž hygienických zariadení,
 • celoročná údržba vonkajších priestorov, zelených plôch a porastov,
 • celoročná údržba a čistenie cestných komunikácií objektu a chodníkov,
 • ostatné špeciálne upratovacie práce.


Pre spokojnosť zákazníkov vykonávame práce:
 
 • zmenového,
 • denného,
 • týždenného,
 • mesačného,
 • sezónneho, prípadne iného cyklu v zmluvne stanovenom rozsahu.

Spoločnosť C.E.G.A. Services, s r.o. pracuje podľa samostatne spracovaných predpisov a  technologických postupov zodpovedajúcich prísnym kritériám kvality výkonov. Pracovníci spoločnosti sú vyškolení k výkonu prác s príslušnými osvedčeniami a riadia sa Politikou kvality spoločnosti.

 
PERSONÁL


Personál určený pre prácu na objektoch vyššej dôležitosti podlieha prísnym kritériám preverovania a je možné takéto záznamy na požiadanie predložiť vopred dohodnutým osobám zákazníka k nahliadnutiu.

Personál je zmluvne zaviazaný mlčanlivosťou súvisiacou s činnosťou zákazníka a má prísny zákaz nahliadať do dokladov a písomností nachádzajúcich sa na pracovisku.

Personál je povinný okamžite odovzdať nájdené osobné cennosti a stratené veci pracovníkov zákazníka a zákazníka, dodržiavať vnútorný organizačný poriadok zákazníka a dohodnutým spôsobom nahlásiť zistené škody na vybavení a zariadeniach objektu.

Pracovníci sú vybavení jednotným jasne rozoznateľným pracovným oblečením so znakom spoločnosti.